O nás

První pilotní centrum v ČR pro všechny pedagogy napříč stupni vzdělávání otevřeno v Praze 7

Elixír do škol s podporou městské části Praha 7 v únoru 2019 otevřeli na Praze 7 unikátní centrum, které propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od MŠ přes 1. stupeň až po 2. stupeň ZŠ. Centrum pedagogické podpory funguje na principu standardních regionálních center Elixíru a kombinuje a propojuje tzv. Pohádkovou fyziku (pro předškolní a mladší školní věk) s obsahem pro učitele fyziky na 2.st. ZŠ. 
Centrum vede RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., autorka Pohádkové fyziky a pedagog připravující budoucí učitele fyziky na KDF MFF UK.

Pravidelná setkávání s fyzikou pro učitele na Praze 7

Učíte na MŠ, 1.stupni ZŠ nebo jste učitel fyziky na 2.stupni ZŠ?

Ve všech případech je centrum otevřeno právě pro vás.
Přidejte se a pojďte zkoumat a poznávat svět skrze fyzikální pokusy.

Setkávání jsou Z D A R M A.

Mateřské školy

Program v centru je připravován pro předškolní vzdělávání.
Odborný garant a vedoucí centra:
 RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

 

1. stupeň ZŠ

Program v centru je připravován pro mladší školní věk.
Odborný garant a vedoucí centra:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

2. stupeň ZŠ

Program v centru je připravován pro vyučující předmětu fyzika.
Odborný garant:
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

Program centru je připravován pro jednotlivé stupně vzdělávání  ale i společně.

Následující setkání pro MŠ + 1.st ZŠ


Téma : Pokusy z kuchyně

Setkání pro pedagogy MŠ a 1.st. ZŠ 

22. května 2019
od 16 hodin

ZŠ TGM, Ortenovo náměstí

RNDr. Jitka Houfková , Ph.D.

RNDr. Jitka Houfková, Ph. D., katedra didaktiky fyziky MFF UK; vedoucí centra
RNDr. Jitka Houfková, Ph. D., katedra didaktiky fyziky MFF UK; vedoucí centra

Chystáte se přijít? Přihlaste se, ať s vámi počítáme. 

Registrace na květnové setkání byla uzavřena, kapacita je zcela naplněna. 
Přihlašování opět otevřeme 23. 5. pro červnové setkání v Planetáriu.


Plán centra do konce školního roku

Květen

22. května 2019
od 16 hodin 
Téma: Pokusy z kuchyně

Setkání pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ 
Setkání povede: Jitka Houfková.

Konference Elixíru 2019
Kapacita byla naplněna
a registrace je uzavřena.

24. - 26. 5. 2019 v Hradci Králové 

Červen

13. června 2019
16- 19 hodin

Vesmír - tipy na projektové vyučování,
výroba sluneční soustavy a komety
+ další program v planetáriu 


P L A N E T Á R I U M   P R A H A,
Královská obora 233, 170 21 Praha 7 

Společná akce pro všechny učitele 
skrze všechny stupně vzdělávání, MŠ, 1.st ZŠ, 2.st. ZŠ.